top of page
1.png

Vi er et hus, hvor vi benytter hinandens kompetencer og ressourcer. Vi arbejder med frihed under ansvar og er meget åbne for nye ideer og initiativer. Vi plejer at sige, at alt kan lade sig gøre – eller at vi er mulighedernes hus. Derudover indgår vi alle i et fællesskab om de faste arbejdsopgaver.

1.png

Forberedelse af de studerende er nøglen til en god praktik

Forberedelse af praktikken er vigtig for at opnå det ønskede læringsudbytte af forløbet. En grundig forberedelse gør de studerende trygge i forhold til den praksis, de skal ud at møde, og den medvirker til at sikre, at den studerende, praktikvejlederen og underviseren har en fælles forståelse af uddannelsesmålene.

Nogle studerende kan være meget usikre før praktikken. Det er derfor vigtigt, at de bliver vejledt om de krav, der er, men også om, hvilke muligheder der er for at få hjælp, hvis man kommer ud for sære situationer i praktikken.

Underviser på pædagoguddannelsen

EVA’s undersøgelse af praktikken peger på, at kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål for praktikken er nogle af de ting, som studerende kan opleve som særligt udfordrende. Videns­ og færdighedsmålene kan for mange studerende være en smule abstrakte, og de har brug for, at de bliver oversat til den virkelighed, de konkret kommer til at møde i deres praktik.

EVA’s undersøgelse af praktikken viser desuden, at praktik­ koordinatorerne og underviserne oplever, at de studerende er mindre forberedte på, hvad det vil sige at være på en arbejds­ plads. Det er deres oplevelse, at de studerende tidligere i høj grad havde erhvervserfaring, når de startede på pædagog­ uddannelsen.

4.png
3.png
bottom of page