top of page

Vi har på STU-Jobkollegiet erfaret, at den pædagogiske tilgang og kultur, der tilbydes på Jobkollegiet, gavner vores unge med særlige behov. De unges færdigheder og trivsel øges, når de øver sig i at være ”mestre i eget liv”, hvilket vores pædagogiske tilgang understøtter. Vi oplever en stigende efterspørgsel fra forældre, som ønsker mere end et §104 beskæftigelsesforløb for deres unge med særlige behov. Af disse grunde vil vi gerne tilbyde eleverne tre meningsfulde år, som gør dem parat til at varetage et arbejde, som de er motiveret for og har evner til at varetage, samt at de bliver så selvhjulpne som muligt i deres liv.

Tending Plants
Using Laptop at Home

STU-Jobkollegiet er placeret på Diakonhøjskolen med øje for højskoleånden. Diakonhøjskolen er et uddannelsessted og en højskole, hvilket betyder, at studerende og medarbejdere kender hinanden fra mange forskellige sider. De lever og arbejder sammen i et tæt fællesskab. De studerende og medarbejderne fokuserer på at dygtiggøre sig inden for deres uddannelse og arbejde, men også på vigtigheden af at tage ansvar for det fælles sociale liv på skolen. De studerende har kendskab til målgruppen og interesse i, at STU-eleverne udvikler sig positivt. Af disse grunde vil STU- Jobkollegiet trives på Diakonhøjskolen.

bottom of page