top of page

Når en ung visiteres til STU-Jobkollegiet udarbejdes der en uddannelsesplan, der er tilpasset den unges forudsætninger, interesser og behov. Indholdet i uddannelsesplanen kan variere fra elev til elev, men tager udgangspunkt i de fagområder, der er beskrevet i uddannelsesplanen.

Taksten for STU-tilbuddet er:

4800,- pr. uge. i 45 uger

18000,- pr. måned i 12 måneder

Kontakt os endelig for uddybning. 

2.jpg
bottom of page